Avukat M. Tunca Toker, televizyon programlarına destek vermesi ile de tanınmaktadır. 2023 yılından beri Show TV.’ de canlı olarak yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında uzman avukat olarak programa destek vermektedir. Önceki yıllarda da  Beyaz Tv, Flash Tv, Star TV kanallarında yayınlanan programlarda sürekli uzman avukat olarak görev almıştır.

Avukat Tunca Toker Sivas Doğumludur...

1969-1974 yılları arasında Ankara Bahçelievler İlkokulunda okudu. Daha sonra 1974-1977 yılları içinde yine Ankara Bahçelievler ortaokulunu bitirdi. Lise dönemini ise yine Ankara’da Cumhuriyet Lisesinde 1977-1980 yılları arasında tamamladı. Lise öğreniminden sonra Hukuk Fakültesini kazanan Tunca Toker, hukuk eğitimini 1980-1984 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Üniversite eğitiminden sonra da 2022 yılında Aile Danışmanı ve Adli Bilişim dalında eğitim aldı.

Tunca Toker, 1985 yılında serbest olarak avukatlık mesleğine başladı. Serbest olarak yaptığı avukatlık mesleğini 1987 yılına kadar sürdürdü. 1987 yılından sonra mesleğini kurumlarda sürdürmeye başladı. Belli başlı çalıştığı kurumlar aşağıda yer almaktadır.

1987-1991 yıllarında Konya Beyşehir Hazine Avukatlığı
1991- 1997 yılları arasında ise Maliye Bakanlığı Merkez Müşavir Hazine Avukatlığı olarak mesleğini sürdürdü.
1997-2000 Maliye Bakanlığı Bahum Personel ve Bilgi İşlem Daire Başkanı
2000-2002 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Hukuk İşleri Dairesi Başkan Yardımcısı,
2002- 2006 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Hukuk Dairesi Başkanı,
2006-2011 Tasarruf Mevduatı sigorta Fonu Başkan Müşaviri,
2011 yılından itibaren hâlen serbest olarak avukatlık görevine devam etmektedir.
2023 – 2024 yılı itibari ile halen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında hukuk bölümünde destek vermek üzere avukatlık desteğini sunmaktadır. Show TV. ‘de hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme televizyon programında avukatlık mesleğini yapmakta ve yeri geldiği zamanda hukuk bilgilerine başvurulmaktadır.

Gazi Üniversitesi Maliye Yüksek Okulu 1991-1996 Anayasa Hukuku Dalında Öğretim görevlisi
Maliye Bakanlığı Maliye Yüksek Okulu 1992-1995 Hazine Davaları Dersi Öğretim Görevlisi
Maliye Bakanlığı Maliye Yüksek Okulu 1994-1997 İdare ve İdari Yargı Hukuku Dersi Öğretim Görevlisi
VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Bilişim Teknolojileri ve Politikaları Özel İhtisas Komisyonu üyeliği
UYAP, VEDOP programları ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı ve BAHUM tarafından görevlendirildim ve bu programların tasarım aşamasında aktif olarak görev aldım.
Maliye Bakanlığı Personeline yönelik hizmet içi eğitimlerde öğretim görevlisi
Kurum İştiraklerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı
Kurum tarafından  hazırlanan mevzuatın TBMM dahil sunulması ve savunulması
Kurum tarafından veya diğer kuruluşlar tarafından düzenlenen birçok Panelde panelist
Kurum bünyesinde görevli 175 kadrolu Türkiye çapında yaklaşık 500 avukatın yönetimi, yönlendirilmesi, aralarında işbirliği sağlanması, denetimi
Kurumun görevi ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması, müzakeresi ve imza sürecini müteakip sözleşmenin takibi
Kurum davalarının Anayasa Mahkemesi dahil olmak üzere tüm yüksek yargı merciilerinde takibi ve savunulması
Tunca Toker;  Av.M.Kaan DEMİRCİ ve Av.Hilmi Onur DERÇİN tarafından kurulmuş olan Art-ı Hukuk Bürosu ‘nun çözüm ortaklığı ile hukukun her alanında  hizmet vermeye devam etmektedir.