Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de yoğun diplomasi trafiği devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de yoğun diplomasi trafiği devam ediyor

Kamu kurumları personel alımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda yayımlanan son ilana göre kamu kurumuna 7 bin 458 TL maaşla personel alımının başladığı belirtildi. Lise ve ön lisans mezunlarının başvurabileceği kamu personel alımında adayların 18-35 yaş arasında olması gerektiği ifade edildi. Milli Eğitim Bakanlığı personel alım detayları haberimizde...

MEB, bünyesinde istihdam edilmek üzere 40 kamu personel alımı yapılacağını duyurdu. Başvuru şartları açıklanırken, kimlerin başvurabileceği de belli olmuş oldu.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

12 Eylül Pazartesi günü itibarıyla personel alımları başladı. MEB bünyesine lise ve ön lisans mezunları arasından personel alımı yapacağını belirtti. Alım yapılacak kadrolar ve sayısı şu şekilde:

Aşçı (erkek): 2 personel

Aşçı Yardımcısı: 4 personel

Temizlik personeli: Kadın 8 personel, Erkek 16 personel

Şoför (erkek): 10 personel

KADRO NİTELİKLERİ VE ÖZEL ŞARTLAR

meb iş ilanı

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
  2. 2020 KPSS B grubu ilgili puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak
  3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
  4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak,
  5. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,
  6. Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruda bulunacağı pozisyon unvanında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak,
  7. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
  8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak,
  9. Adaylar tabloda belirtilen ilan numaralı pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabilecek olup birden fazla pozisyonlara yapılan başvurular ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Başvurular e-Devlet üzerinden Millî Eğitim Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacak. Adaylar başvuru işlemlerine 12 Eylül 2022 tarihi itibariyle başlayacak, son başvuru tarihi 16 Eylül 2022 olarak belirlendi.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayları başvuru yaparken istenen belgeler sistem üzerinden otomatik olarak eklenecektir. Ancak, söz konusu bilgilerinde hata varsa güncelleme/düzeltme yapılabilecek.

Bu ilandaki pozisyonlar için denklik belgesine sahip olan adaylar, ‘’diğer belgeleriniz’’ sekmesinden denklik belgesini pdf veya jpeg olarak yükleyebilecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev yapmakta iken, kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvurusu sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “4/B Hizmet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

AYLIK MAAŞ TABLOSU

aylık maaş tablosu