52 yıllık sahne arkadaşı Mazhar Alanson ile Cerrahi Tekkesi dervişi olan Özkan Uğur, Karagümrük Nurettin Cerrahi Dergahı Postişini Ahmet Özhan'ın yönetiminde, derviş usulüne uygun şekilde toprağa verildi.