Bünyesine büro memuru, temizlik personeli, güvenlik görevlisi ve şoför alımı yapacağını duyuran AFAD KPSS puan şartının aranacağını belirtti. AFAD personel alım detayları haberimizde...

Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 Operasyonu başlatıldı Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesine KPSS puanı ile personeller alınıyor. En az lise mezunları arasından yapılacak olan personel alımında adayların taşıması gereken şartlar ayrıca ifade edildi.

KPSS ŞARTI VAR

Başvurular için adayların 2022 KPSS’ye gitmiş olması gerekiyor. Büro Personeli için P3, destek personeli için P94, koruma ve güvenlik görevlisi için P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak gerekiyor.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

 • Büro personeli: 22 personel
 • Şoför (Destek personeli): 29 personel
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 19 personel

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum olmamak
 • Kamu personeli olmasına engel suçlardan mahkum olmamak
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak
 • 1 Ocak 2023 itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1988 tarihinden sonra doğanlar başvuru yapabilecek)
 • İşini sürekli yapmasına engel durumu olmamak

Alım Yapılacak Kadroların Eğitim Şartları

AFAD personel dağılımı

Adaylar belirtilen kadrolardan sadece 1 tanesine başvuru yapabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Büro Personel (Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Programı)

 • Fakülte veya 4 yıl süreli öğrenim veren yüksekokulların Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Programından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen öğretim kurumlarından mezun olmak.

BÜRO MEMURU

 • Fakülte veya 4 yıl süreli öğrenim veren yüksekokulların Maliye, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Ekonomi, Ekonomi ve Finans İktisat Lisans Programından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen öğretim kurumlarından mezun olmak.

ŞOFÖR ALIMI

 • Lise ve dengi okul mezunu olmak
 • En az CE sürücü belgesine sahip olmak (1/1/2016 tarihinden önce ehliyet alanlardan ehliyetini değiştirmeyenler için D sınıfı ehliyete sahip olmak)
 • Türkiye’nin her yerine seyahate etmeye ve görev yapmaya uygun şartlarda olmak

Destek Personeli (Temizlik personeli)

 • Lise ve dengi okul mezunu olmak

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

 • Özel güvenlik ön lisans programından mezun olmak
 • Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak
 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun 10’uncu maddesinde belirtilen şartlar ile 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlisi Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak.

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Adaylar başvurularını 1 Şubat 2023 saat 10.00’dan itibaren 8 Şubat 2023 saat 17.00’ye kadar e-Devlet üzerinde kariyer kapısından online olarak yapabilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • İlanda aranılan öğrenim durumuna denkliği olan adaylar denklik belgelerini sisteme yüklemek zorundadır.
 • Koruma ve Güvenlik görevlisi için silahlı özel güvenlik kimlik kartının her iki tarafı sisteme yüklenmelidir.
 • Adayların sisteme görevlerini yapmaya engel bir vücut ve akıl hastalığı bulunmadığını beyan etmek zorundadır.
 • Biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olması gerekiyor)
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken kurumlarında sözleşmeleri tek taraflı feshedilen adayların 1 yıllık bekleme sürelerini doldurduklarını belgelemeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fırkasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan istisnai durumları varsa ayrıldıkları kurumlardan alınmış bu duruma ilişkin belgeyi sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.