Alzheimer hastalığı, beyindeki sinir hücreleri arasındaki bağlantıların bozulması ve ölümü nedeniyle ilerleyici bir nörodejeneratif hastalıktır. Bunama ise genel olarak bellek, düşünme, kavrama, dil ve kişilik değişiklikleri gibi zihinsel işlevlerdeki ciddi kayıpları ifade eden bir terimdir.

Demans (Buanama) beyin fonksiyonlarının bozulması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bu bozulma, düşünme, hafıza, dil, yargılama ve kişilik gibi işlevleri etkileyebilir. Bunama genellikle yaşlılıkla ilişkilendirilse de, bu durum sadece yaşlı insanlarda değil, daha genç yaşlarda da ortaya çıkabilir.

alzhmeimer

Alzheimer hastalığı, bunama semptomlarına neden olabilen birçok faktörden biridir. Alzheimer hastalığı genellikle yavaş yavaş başlar ve ilk olarak hafıza kaybı ve bilişsel işlevlerde diğer sorunlarla kendini gösterir. Bununla birlikte, diğer formlarının yanı sıra Parkinson hastalığı, Huntington hastalığı, Pick hastalığı ve vasküler demans gibi diğer nörodejeneratif hastalıklar da bunamaya neden olabilir.

Bu alışkanlıklar gözlere zarar veriyor! Bu alışkanlıklar gözlere zarar veriyor!

Özetle, Alzheimer hastalığı, bir tür bunama formudur ve sadece bunama semptomlarının nedeni değildir. Bunama, birçok farklı hastalığa ve faktöre bağlı olarak ortaya çıkabilen bir semptom kompleksidir.

Alzheimer hastalığı genellikle 65 yaşından sonra ortaya çıkar ve ilerleyici bir seyir gösterir.