Epilepsi, beyin hücrelerinin aşırı elektriksel aktivitesine bağlı olarak tekrarlayan nöbetlere neden olan bir nörolojik bozukluktur. Bu nöbetler, beyin hücreleri arasındaki iletişimin bozulmasına neden olur ve bu da çeşitli semptomlara yol açabilir.

Epilepsi, farklı yaş gruplarındaki insanlarda ortaya çıkabilir ve birçok farklı nedeni olabilir, ancak bazı durumlarda nedeni belirsiz kalabilir. Tedavi genellikle epilepsi ilaçlarıyla yapılır ve tedavinin amacı, nöbetleri kontrol altına almak veya tamamen ortadan kaldırmaktır. İlaçlar, beyin hücrelerinin aşırı elektriksel aktivitesini azaltarak nöbetleri önlemeye yardımcı olabilir.

Epilepsi

Ancak, bazı durumlarda ilaçlar yeterli olmayabilir ve cerrahi müdahale gerekebilir. Cerrahi müdahale, epilepsi nedeniyle etkilenen beyin bölgesinin çıkarılmasını veya diğer cerrahi işlemleri içerebilir. Diğer tedavi seçenekleri arasında diyet değişiklikleri, beyin stimülasyonu ve psikolojik terapiler gibi yöntemler de yer alabilir.

Epilepsi tedavisi, hastanın durumuna ve semptomlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir

İlaçlarla kontrol altına alınamayan veya ilaçların yan etkilerine katlanamayan hastalar için, cerrahi müdahale veya diğer alternatif tedaviler de düşünülebilir. Ancak bu tedaviler, belirli durumlarda uygun olabilir ve her hasta için uygun değildir. Bu nedenle, epilepsi tedavisi, bir nörolog tarafından belirlenen özel bir tedavi planına dayanır.

Editör: Medya Tilkisi