Hinduizm ve Budizm gibi geleneklerde, mudralar fiziksel hareketlerin ve sembollerin zihinsel, duygusal ve spiritüel etkilerini yönlendirmek amacıyla kullanılır. Her mudra belirli bir anlamı veya enerjiyi temsil eder. İşte bazı yaygın mudralar ve simgiledikleri anlamlar:

Yeni yağışlı hava geliyor! Türkiye geneli 1 hafta etkili olacak Yeni yağışlı hava geliyor! Türkiye geneli 1 hafta etkili olacak

Anjali Mudra: Eller avuç içi iç içe gelecek şekilde birleştirilir. Bu mudra saygıyı, birliği ve içsel dengeyi simgeler.

Gyan Mudra: Başparmak ile işaret parmağı birleştirilir, diğer üç parmak açık kalır. Bilgelik, anlayış ve meditasyonu temsil eder.

Dhyana Mudra: Eller avuç içi yukarı bakacak şekilde birleştirilir ve el bilekleri dizlerin üzerine yerleştirilir. Bu mudra meditasyonu, konsantrasyonu ve içsel huzuru sembolize eder.

Varada Mudra: Sağ el aşağıya bakacak şekilde uzanırken, sol el avuç içi dışarıya dönük ve aşağıya bakacak şekilde uzanır. Bu mudra cömertliği, armağan verme niyetini ve güveni ifade eder.

mudra

Abhaya Mudra: Sağ el kaldırılarak avuç içi dışarıya dönük bir şekilde uzanır. Bu mudra korkusuzluğu, korumayı ve cesareti temsil eder.

Vitarka Mudra: Parmaklar kıvrık ve uçları birleştirilmiş bir şekilde tutulur. Bu mudra öğretiyi, anlatımı ve akıl yürütmeyi simgeler.

Bhumisparsha Mudra: Sol el dizde dinlenirken sağ el yere dokunur. Bu mudra "Buddha'yı Dünya'ya Çağırma" mudrası olarak da bilinir ve Siddhartha Gautama'nın aydınlanmasını sembolize eder.

Padma Mudra: Avuç içleri yukarı bakacak şekilde eller açılır ve parmaklar biraz yayılır. Bu mudra saflığı, güzellik ve ruhsal büyümeyi ifade eder.

Bu sadece birkaç örnek mudradır ve her biri karmaşık anlamlarla doludur. Mudraların kullanımı, geleneksel öğretilere ve inançlara dayalı olarak değişebilir.