Okullar için yeni kararın alındığı açıklandı. Alınan karar bütün okullarda geçerli olacak. İşte okullarla ilgili alınan kararın detayları..

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre sınıflardaki öğrenci sayısına kısıtlama getirildi. Buna göre artık sınıfta en fazla bu kadar öğrenci bir arada eğitim alabilecek.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete’de yayımlanan son karara göre özel eğitim kurumlarında sınıf mevcutları okul öncesi eğitimde en çok 20, diğer okullarda ise 30’dan fazla olamayacak.

BUGÜN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN KARAR ŞU ŞEKİLDE:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1-20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Türkiye’de 13 Şubat'a kadar tüm okullar tatil edildi Türkiye’de 13 Şubat'a kadar tüm okullar tatil edildi

“(1) Okullarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitimde 20, diğer okullarda 30’dan fazla olamaz.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3-Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.