Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd'in hastalığına Dr. Levent teşhisi koydu.

Dr. Levent Cüneyd'in hastalığını obsesif kompulsif bozukluk olarak belirlediği sahne sosyal medyada ilginç yorumlara neden oldu.

En ilginç yorum ise "Sayın Budayıcıoğlu, 3 tane psikolojik diziniz var şu an yayında 2 tanesi 2 sezon oldu. Karakterlerden ziyade fanlarda artık tımarhanelik. Fakat bu dizi tarikatlarla ilgili olduğu halde daha 8 bölümde teşhis koyuldu. Kaliteye bakar mısınız?" şeklindeydi.

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) nedir?

Takıntılı düşünce ve dürtüler anlamına gelen obsesyon ile yineleyici zihinsel eylemler ve davranışlar anlamına gelen kompulsiyon davranışları bir araya gelerek hastalığı oluşturur. Obsesyon, yani kişinin zihninde uzaklaştıramadığı fikir, düşünce ve dürtüler, kişinin isteği dışında gelişir. Kişi bunları mantık dışı olarak değerlendirse de düşünmekten kendini alamadığı için yoğun sıkıntı yaşayarak huzursuzluğa ve dolayısıyla anksiyeteye sahip olur. Obsesyonların yarattığı huzursuzluğu ve sıkıntıyı ortadan kaldırmak amacıyla da yineleyici davranış ve zihinsel eylemler geliştirir. Son yıllarda toplum içinde görülme oranı artış gösteren obsesif kompulsif bozukluk hastalığı her 100 kişiden iki ya da üçünde rastlanabilir. Genel olarak ergenlik dönemini ve 2-0-30’lu yaşları kapsayan hastalık çocukluk dönemi de dâhil her yaşta görülebilir. Kadınlarda daha sık olarak görülen obsesif bozukluk erkeklerde genellikle erken yaşlarda oluşur.