Yediemin, Türk Hukuku'nda kullanılan bir terimdir ve genellikle mahkemelerde geçerlidir. Yediemin, mahkemece belirlenen bir kişinin veya kurumun, bir malı veya belgeyi muhafaza etmek, korumak ve saklamakla yükümlü olduğu kişidir. Bu durum genellikle bir hukuki anlaşmazlık ya da dava süreci ile ilişkilidir ve yedieminin görevi, söz konusu malı veya belgeyi davalı tarafın erişimine karşı korumaktır.

Dilan Polat'tan gazeteci İsmail Saymaz'a mektup! Dilan Polat'tan gazeteci İsmail Saymaz'a mektup!

Yediemin süreci genellikle şu şekilde işler:

Mahkeme Kararı: Mahkeme, davalı tarafın elinde bulunan malın yediemin tarafından muhafaza edilmesine karar verir. Bu karar genellikle davanın tarafları ve yedieminin sorumlulukları hakkında detaylı talimatlar içerir.

Yedieminin Atanması: Mahkeme, yediemini belirler ve görevi kabul eden bir kişiyi veya kurumu görevlendirir.

Malın veya Belgelerin Teslimi: Yediemin, mahkeme kararında belirtilen şartlara göre, ilgili mali veya belgeleri alır ve güvenli bir şekilde muhafaza etmeye başlar.

Dava Süreci: Yediemin, belirlenen süre boyunca malı veya belgeyi güven altında tutar ve davalı tarafın erişimine karşı korur. Bu süreçte yediemin, malın veya belgenin durumu hakkında düzenli olarak mahkemeye rapor sunabilir.

Mahkeme Kararı İle Sonlandırma: Dava sonuçlandığında, mahkeme kararına göre yediemin, malı veya belgeyi ilgili tarafa teslim eder. Bu süreçte yedieminin, malın veya belgenin durumuyla ilgili olarak mahkemeye bilgi sunması ve gerekli belgeleri ibraz etmesi gerekebilir.

Yediemin süreci genellikle davanın tarafları, yediemin ve mahkeme arasında belirli kurallara ve yasal düzenlemelere bağlı olarak yürütülür. Bu süreç, adil bir dava süreci sağlamak ve davalı tarafın elinde bulunan malın güvenliğini sağlamak için uygulanır.