16 Mayıs 2022 Yılın İlk Ay Tutulmasında Bunları Mutlaka Yapın...

16 MAYIS YILIN İLK AY TUTULMASINDA YAPILACAK UYGULAMALAR

İhtiyacınız olacak malzemeler:

1 adet Ayna
1 adet Beyaz Mum
3 adet Defne Yaprağı
3 adet Üzerlik
1 adet  Kafur
2 adet At Nalı
Beyaz mumunuzun üzerine bir kalem ya da bıçak yardımı ile aşağıdaki sembolü çizin.

Aynanızı kuzey doğu yönüne yerleştirin ve sembolü çizdiğiniz mumu aynanınızın önünde yakın.

Mumunuzun üzerine
7 kez Bismillâhirrahmânirrahîm. Yâ ğufrâni yâ deyyâni yî  müstetîun nûri femestetîun nûri yâ sekhmâlîhın yâ  beyyâni yâ hîlikal eşyâi. Minel ademi akdî hâcetî bi  hakkin nûril mukaddesit tâhirati ve bi hakki yâkûtel  ahmeral mualleki bi yemînî arşike yâ mehleysecin yâ  ma'sin mûhin vehin vehin âli şeddâyi sebâvüsin  edûnayî elvehimin mûsâ ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ  billâhil aliyyil azîm. Bu duayı okuyun.

Ardından 7 kez: Bismillâhirrahmânirrahîm. Yâ Tahşeyahâ Yâ Keyahcesyâ Yâ Keyahseyâ Yâ  Da'leyhâ Yâ Keyaleytahâ Yâ Ta'heyceyâ. Mumunuzun üzerine okuyun.

Ardından ocağınızın üzerinde ya da bi kabın içinde  3 adet Defne Yaprağı
3 adet Üzerlik
1 adet  Kafuru karıştırın ve evinizi tütsüleyin. Niyetiniz tüm ağırlıklardan şifalanmaya arınmaya korunmaya yarım kalan her şeyden özgürleşmeye tamamlanmaya olsun.

Muhyiddin İbni Arabi AYNA Çalışması ile kendi kimliğimizi ışığımızı güçlendirip herkese aynalık etme zamanı bu tutulma enerji ile.
Büyük bir cisim, küçük aynada küçük görülürken, uzun aynada uzun, hareketli aynada ise hareketli görünür. Bazen ayna, özel bir açıdan sûretin  aksini *büyük cismin küçük aynada küçük görünmesi verirken, bazen  sûretten ortaya çıkan şeyin aynısını verir.‛18 Muhyiddin İbni Arabi


Kalp hayatımıza yön veren en önemli organımız duyguyu aşkı sevgiyi hissi barındıran.
Kalp terimini açıklarken kelimenin kök anlamından hareket eden Muhyiddîn  İbnü’l-Arabî, kalbin hallerde ve işlerde her an şekilden şekle girme özelliğine  dikkat çeker. Ona göre kalp, duygu ve hislerin mahalli olmaktan öte, bilginin  mahallidir. Dolayısıyla kalbin Tanrı bilgisine ilişkin sınırsız kābiliyeti vardır;  çünkü o, her an bir halden ötekine geçerek yepyeni bilgiler edinme yeteneğine sâhiptir.


Kalbi de rûhânî/mânevî âlemi yansıtan bir ayna gibi düşünen Şeyh-i  Ekber’e göre insan, bu kalp aynasına bakarak lâhûtî âlemin bilgisini elde ede bilir. Ama kalbin bu âlemi gerçekte olduğu gibi yansıtabilmesi ve gerçekten  doğru bilgiler alabilmesi için, onun tertemiz ve yeterince parlak olması ge rekir. İşte mutasavvıfların kalp tasfiyesi ve nefs tezkiyesi dedikleri arındırma  yöntemlerinin asıl amacı, insanın kalp aynasına ârız olan ve dolayısıyla da  onun aynalık özelliklerini azaltan, hattâ kaybettiren kir, pas ve lekeleri gi dermektir.
Eğer kâinat aynası olmasaydı, Cenâb-ı Hak bilinemez ve görünemezdi.  Hak aynası olmasaydı, halk istidat ve kābiliyetlerini göremez ve bilemezdi.  İnsan ve insan-ı kâmil aynası olmasaydı, doğa âlemi ruhsuz ve cansız bir ceset  gibi ölü kalırdı; insan ve insan-ı kâmil kâinâtın rûhu ve cilâsı olmuştur; evren, onunla canlanmış ve hayat bulmuştur. Ve nihâyet kalp aynası olmasaydı,  insanın lâhûtî âlemle irtibâtı olmaz, rûhânî (mânevî, metafizik) bilgi ve hik metten yoksun kalırdı.
Hüsuf namazını Türkiye saati ile 04:32  itibariyle başlayacak Ay tutulması gerçekleşmeye başladığından 00:00 a  kadar kılabiliriz.
NOT: AY tutulmasında namaz kılmak sünnet-i müekkekedir. Tutulma 04:32 de başlayacak. Uygulamaları bu saatlerde başlayarak gece 00:00 kadar yapailirsiniz.

Anne Karnında 120.günden itibaren yıldızlardan gelen ışınların özelliklerine göre beyinde özel bir devre açılır. Bir Melek gelir SAİD'Mİ ŞAKİ'Mİ Olduğunu yazar. 120 nci gün CHİRON Yıldızının diğer gezegenlerle oluşturduğu açıların meydana getirdiği Anlamın beyindeki resmidir. 120nci günden itibaren gelişmesini sürdürerek 7nci aya erişen beyin Gezegenlerden gelen etkileri tesirleri çok Güçlü bir şekilde etkilemiştir. BEYİN en son doğum anında en güçlü GEZEGENSEL Etkileri alır ve ruhsal planımız o anla şekillenir.

HİNT ASTROLOJİSİNE GÖRE Okuyabileceğiniz mantra: ‘’Mantralarda ses enerjisidir gezegenlerle ilişkili sayısal ve rakamsal değerlerden oluşur. Yaydığı ses titreşimleri ile gezegenin zararlı enerjilerini azaltmaya yardımcı olur.
TUTULMA SIRASINDA OKUNACAK MANTRANIZ
"Om som somaaya namah" 108 KEZ okunur.

GEZEGEN MANTRALARININ KULLANIMI

Bu gezegensel mantraların her biri kendi doğum haritalarımızda ki gezegenlerin enerjilerini uyumlaştırmak için kullanılabilir. Bunların hepsini kullanmak, içsel büyümemizi arttırmanın bir yolu olabilir; çünkü bu şekilde, gezegenlerin temsil ettiği tüm nitelikleri geliştirebiliriz. Yalnızca, gezegen enerjilerinin yüksek özelliklerini kendimizde tezahür ettiğimizde onlardan özgürleşebiliriz.. Gezegenlerin enerjilerini dengelemek ve pozitif olarak yaşamlarımıza yansıtabilmek için, kendi içimizdeki Ruh ve Gerçek Benliğimiz ile etrafımızdaki güneş sistemini dengelemeliyiz.


Tüm çalışmalarınızı dualarınızı okuduktan sonra 2 ADET At Nalını alın ve evinizin giriş kapısının tam üzerine gelecek şekilde biri yukarıya biri aşağıya bakacak şekilde asın yada çivileyin. Bereket şans sizinle olsun.  Nallarınızı asarken üzerlerine 3 kez

Bismillahirrahmanirrahyim
Kulillâhumme mâlikel mulki tû’til mulke men teşâu ve tenziul mulke mimmen teşâ’(teşâu), ve tuizzu men teşâu ve tuzillu men teşâ’(teşâu, bi yedikel hayr(hayru), inneke alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun). Okuyun.
‘’Rabbimiz bize şah damarımızdan yakındır ona giden yolda niyetlerimizdir önemli olan. Hangi dine inanca mensup olursak olalım Güneş ve Ay tutulmalarında dua etmek bizleri yüceltir ve arındırır’’